Pszichológiai tanácsadás kamaszoknak

- Iskolai nehézségek kezelése

- Tanár-diák, diák-diák konfliktusok kezelése

- Szülő-gyerek konfliktusok kezelése
- Önbizalommal, önértékeléssel kapcsolatos problémák kezelése
- Önismeret fejlesztése
- Beilleszkedési nehézségek kezelése
- Stresszkezelési technikák
- Tanulási készség fejlesztése
- Pályaválasztási tanácsadás
- Krízisintervenció

- Egyéni autogén tréning

 

Az egyéni konzultációk díja 16000Ft alkalmanként.